Vi börjar med färgerna:

CC = Fullfärg (ej bärare av mask anlag)
Ccs = Fullfärg, bär lynx anlaget
Ccb = Fullfärg, bär burma anlaget
cscs = Lynx
cscb = Mink
cbcb = Sepia

 

 

 

 

 

 

Mönster:

SpSp = Spotted (dominant)
Spsp = Spotted som bär marble anlaget
spsp = Marble (recessivt)

 

Här kan ni beräkna det statistiska utfallet av färg eller mönster vid parning: Uträknare

Några förklaringar vad de olika bokstavs
kombinationerna betyder:

Exempel:

Korsnings schema mellan en minkfärgad katt (cscb) och en fullfärgad katt som bär burma anlaget (Ccb)

  cs cb
C Ccs Ccb
cb cscb cbcb

Utfallet blir:
25% fullfärg bärare av lynx (Ccs), 25% fullfärg bärare av burma (Ccb) 25% mink (cscb)
25% sepia (cbcb)

 

Lite om silver:

Silver är ett dominant anlag.

II = Homozygot silver, katten är silverfärgad och bär inte anlag för icke silver, avkommor efter en sådan katt blir alltid silverfärgade oavsett om de paras med en silver eller en icke silver.

Ii = Heterozygot silver, katten är silverfärgad och bär anlag för icke silver.

ii = icke silver , t.ex. svartspotted

 

 

                 

 

Exempel:

Korsningsschema mellan två silverfärgade katter som är bärare av ickesilver (Ii)

  I i
I II Ii
i Ii ii

Utfallet blir:
25% homozygot silver (II)
50% heterozygot silver (Ii)
25% icke silver (ii)

_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Om ni hittar några fel, eller om det saknas något, så får ni gärna skicka ett mail.

 

Exempel:

Korsningsschema mellan två spottade katter som bär marble (Spsp)

  Sp sp
Sp SpSp Spsp
sp Spsp spsp

Utfallet blir:
25% spotted (SpSp)
50% spotted som bär marble (Spsp)
25% marble (spsp)