Två spottade hanar och en spottad hona.

Far: IC Korshki Power of Art (imp.Scotland)
Mor: S*Cheldras Blaze of Light

_______________________________________________